Cały świat
Potrzebujesz pomocy? Mail Icon
Edgar Hansen counts on Delo

 

 


NIEZWYKŁE ZAWODY WYMAGAJĄ

NIEZWYKŁEJ TWARDOŚCI.

NORTHWESTERN PRACUJE DZIĘKI DELO. MOŻE POZOSTAĆ NA MORZU PRZEZ KOLEJNYCH 100 LAT, JEŻELI DALEJ BĘDĘ O NIEGO DBAŁ.

Edgar Hansen, jeden z kapitanów i główny inżynier na F/W Northwestern
Stosuje Delo od roku 2005

Edgar Hansen pouring Delo

DLA TYCH, KTÓRZY WYPŁYWAJĄ NA SZEROKIE WODY

Od momentu wyjścia z portu musisz polegać na swoich maszynach. Przez cały czas potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie.