Cały świat
Potrzebujesz pomocy? Mail Icon
Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate Thumbnail

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate jest najwyższej jakości inhibitorem korozji o wydłużonej  żywotności. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate został opracowany przy wykorzystaniu opatentowanej zaawansowanej technologii karboksylowych dodatków uszlachetniających, zapewniających długotrwałą ochronę przed korozją i wydłużenie okresów między wymianami.

Commercial Consumer Inland Marine Agriculture & Farming Construction Power Generation Mining
Expand All
Korzyści dla klientaThumbnail
Korzyści dla klienta
+
 • Zaawansowana technologia synergicznych dodatków uszlachetniających zapewnia wydłużoną ochronę przed korozją przy ograniczeniu konieczności wykonywania przeglądów i wydłużony okres sprawności układu chłodzenia
 • Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją takich elementów układu chłodzenia jak termostaty, chłodnice, pompy wody i inne podatne na uszkodzenia elementy
 • Skuteczna ochrona przed korozją szerokiej gamy metali, w tym stopów aluminium, żelaza, miedzi oraz stopów lutowniczych
 • Zapewnia wydajność i ochronę układu chłodzenia  nowoczesnych wysokotemperaturowych silników wykonanych ze stopu aluminium 
 • Niezawodnai zaawansowana technologia niewyczerpalnych inhibitorów  zapewnia długotrwałą sprawność i ochronę układu
 • Bezkrzemianowa i bezfosforanowa technologia umożliwia właściwe i trwałe rozcieńczanie twardą wodą
ZastosowaniaThumbnail
Zastosowania
+
 • Po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate zalecany jest dostosowania   jako płyn do chłodnic, płyn do przepłukiwania lub jako płyn do wykonywania gorących testów bloków silnika i układów chłodzenia. Podczas rozległych testów eksploatacyjnych dowiedziono, że połączenie mono- i dikarboksylowych dodatków uszlachetniających przyczynia się do skutecznej ochrony układów przez okres co najmniej 32 000 godzin pracy w silnikach okrętowych i stacjonarnych
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate sprzyja długotrwałej ochronie przed korozją dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych i opatentowanych organicznych inhibitorów korozji. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni aluminiowych przewodzących ciepło w nowoczesnych silnikach. Pakiet inhibitorów Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate zapewnia ochronę przed kawitacją bez konieczności stosowania azotanu lub uzupełniających dodatków uszlachetniających zawierających azotan (SCA)
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją. W zależności od zastosowania, dozowanie może wynosić od 5 do 10%, jednak minimalna zawartość Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate w wodzie powinna wynosić 5% obj. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate może być stosowany w silnikach wykonanych z żeliwa, aluminium lub obu tych metali, a także w układach chłodzenia zawierających stopy aluminium lub miedzi. Odpowiednie dozowanie Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate można ustalić przy użyciu odczytu pomiaru refraktometrem
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate jest zalecany do stosowania w najbardziej zaawansowanych silnikach , takich jak silniki samochodów wyścigowych i ciężkich pojazdów terenowych, w których istotne znaczenie ma ochrona aluminium w wysokiej temperaturze
 • W przypadku zastosowania w silnikach okrętowych, stężenie Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate nie powinno być niższe niż 5% obj. Przy takim dozowaniu zalecany czas użytkowania wynosi co najmniej 32 000 godzin. Jeżeli Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate jest regularnie dodawany w celu uzupełnienia strat na skutek wycieków, można uznać, że w układzie zapewniona jest ochrona przed korozją przez cały okres eksploatacji
 • Niewielkie silniki okrętowe okresowo wymagają ograniczonej ochrony przed zamarzaniem. Można ją uzyskać poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości Delo XLC Antifreeze/Coolant na bazie glikolu etylenowego, uzupełnionego o Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate w stężeniu 5% obj. Dla zapewnienia ochrony przed zamarzaniem przy temperaturze -10°C i -15°C, wymagana ilość XLC wynosi odpowiednio 22 i 29% obj.
 • W  pojazdach terenowych, ciężarowych i autobusach zalecany okres eksploatacji wynosi 8 000 godzin lub 650 000 km, przy zastosowaniu 7,5% obj.stężenia Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate
 • Przy stężeniu 7,5% obj. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate zapewnia ochronę przed korozją  w silnikach stacjonarnych przez co najmniej 32 000 godzin
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate może być stosowany w stężeniu 10% obj. jako płyn do gorących testów nowych bloków silnika. Nowo wyprodukowane silniki testuje się przez 5 do 10 minut, po tym czasie płyn jest spuszczany i przeważnie używany ponownie. Jeżeli bloki silnika nie są natychmiast montowane w pojazdach, Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate będzie stanowił ochronę silników przed korozją przez okres  dwóch miesięcy
 • W stężeniu 5% obj. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate pełni funkcję cieczy płuczącej do czyszczenia układów chłodzenia, napełnianych innymi zestawami inhibitorów. W większości przypadków konieczne jest dwukrotne przepłukanie układu. Dla uzyskania dobrych efektów, ważne jest by silnik osiągnął normalną temperaturę pracy przy otwartych wszystkich zaworach termostatycznych
 • Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate może być także stosowany jako inhibitor do układu centralnego ogrzewania oraz jako ognioodporna ciecz hydrauliczna stosowana w górnictwie
 • Do rozcieńczania zaleca się użycie miękkiej wody. Testy laboratoryjne wykazały, że można uzyskać akceptowalny efekt ochrony przed korozją, gdy woda zawiera  do 500 ppm chlorków lub 500 ppm siarczanów i jej twardość   wynosi 20°dH. Woda stosowana do rozcieńczania nie powinna zawierać cynku, ponieważ jego obecność skutkuje wytrącaniem się osadów
 • Produkt jest kompatybilny z płynami do chłodnic na bazie glikolu. Zaleca się wymianę płynu do chłodnic co pięć lat lub po przekroczeniu powyższych czasów pracy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej